Roztancované svetlo
7. February 2018

Hľadanie svetlonoša

Hľadanie svetlonoša EN

Verejný priestor mesta Banská Bystrica

Festivalový maskot Miroslav Kasprzyk (SK) ako svetelný sprievodca po lokalitách. Biely maskot osvieti svojou prítomnosťou postupne všetky diela. Možno aj ty ho naživo stretneš.