Staň sa festivalovým dobrovoľníkom!

Príležitosť pre teba

Od svojho vzniku stojíme na pilieroch dobrovoľníckej činnosti. Radi zapájame do festivalových aktivít dobrovoľníkov, ktorí majú jedinečnú možnosť priamo sa podieľať na medzinárodnom festivale. Motiváciou dobrovoľníkov je okrem dobrého pocitu, možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a znalostí. Aktivity dokážu neskôr zúročiť pri organizácií kultúrnych podujatí, manažmente, marketingu alebo vo vlastnej tvorbe, či štúdiu.

Každý umelec si prácu dobrovoľníka nadovšetko cení a váži akúkoľvek pomoc, ktorú nám mnohí ľudia poskytli a stále poskytujú, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Prácu s dobrovoľníkmi zastrešuje Alica Kučerová. Okrem marketingových aktivít je jej prácou aj koordinácia dobrovoľníkov, zaškolenie, poskytnutie informácií a zázemia. Cieľom koordinátora je obojstranná spokojnosť, dostatočná informovanosť a komunikácia.

Ako na to?

...poď do toho

Nábor na voľné dobrovoľnícke pozície prebieha nepretržite. Na veku vôbec nezáleží. Stačí mať čas a chuť. V prípade záujmu o dobrovoľnícku činnosť počas festivalu kontaktuj koordinátorku Alicu. Hľadáme práve teba, nečakaj a napíš na alic.kucerova@gmail.com