Staň sa festivalovým dobrovoľníkom!

Príležitosť pre teba

Od svojho vzniku stojíme na pilieroch dobrovoľníckej činnosti. Radi zapájame do festivalových aktivít dobrovoľníkov, ktorí majú jedinečnú možnosť priamo sa podieľať na formujúcom sa medzinárodnom festivale. Motiváciou dobrovoľníkov je okrem dobrého pocitu, možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a znalostí. Tieto aktivity dokážu neskôr zúročiť, pri organizácií kultúrnych podujatí, manažmente, marketingu alebo priamo vo vlastnej umeleckej tvorbe.

Každý umelec si prácu dobrovoľníkov nadovšetko cení a váži akúkoľvek pomoc, ktorú nám mnohí ľudia poskytli a stále poskytujú, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Prácu s dobrovoľníkmi v rámci Festivalu svetla a tieňa zastrešuje Iveta Babjaková. Jej hlavnou činnosťou je koordinácia dobrovoľníkov, ich zaškolenie, poskytnutie informácií a zázemia. Cieľom koordinátora je obojstranná spokojnosť, dostatočná informovanosť a komunikácia.

Ako na to?

...poď do toho

Nábor na voľné dobrovoľnícke pozície prebieha nepretržite. Na veku vôbec nezáleží. Stačí mať čas a chuť. V prípade záujmu o dobrovoľnícku činnosť počas festivalu kontaktuj koordinátorku Ivetu. Hľadáme práve teba, nečakaj a napíš na festival@svetlo-tien.sk